KONTAKT

BREZPLAČNA TELEFONSKA ŠTEVILKA

T: 080 1991

SEDEŽ PODJETJA

911 VRS d.o.o.
MOTNICA 9
1236 TRZIN
T: 01 56 59 230
T: 070 911 000
M: info@911vrs.si

Prepričani smo, da lahko z bogatimi izkušnjami pri načrtovanju in zagotavljanju varnosti, s stalno prizadevnostjo in skrbjo za vašo varnost ter varnost vašega premoženja pripomoremo k vašemu dobremu počutju in razvoju vaše gospodarske dejavnosti ali ugodni varnostni situaciji v zasebnem bivalnem okolju.

Podjetje za opravljanje pogodbenih del razpolaga z zakonsko potrebnimi licencami in certifikati, podeljenimi s strani MNZ in ZRSZV za fizično in za tehnično varovanje:

  • Licenca za varovanje ljudi in premoženja št. 2510-54/2011/17
  • Licenca za varovanje javnih zbiranj št. 2510-54/2011/18
  • Licenca za izvajanje storitev tehničnega varovanja št. 2510-4/2014/15
  • Pooblastilo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom št. 8450-129/2013-3 DGZR
  • Licenca za varovanje prireditev v gostinskih lokalih št. 2510-45/2014/58
  • Licenca za prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk I. in II. razreda št. 2510-48/2014/39