Najceneje v Sloveniji, projektiramo, dobavljamo, vgrajujemo, servisiramo in vzdržujemo proti vlomne alarmne sisteme, proti požarno javljanje in video nadzorne sisteme. Imamo več tehničnih ekip varnostnih tehnikov, ki so stalno razpoložljivi in lahko opravimo montaže proti vlomnih, proti požarnih in video nadzornih sistemov ali drugih tehničnih sistemov v funkciji varovanja in kasneje nepretrgoma skrbimo za njihovo vzdrževanje in brezhibno delovanje. Nadzor in razvoj tehničnega dela podjetja deluje z obsežnim teoretičnim in praktičnim znanjem tako, da obvladujemo tudi najbolj zahtevna tehnično varnostna vprašanja. Prepričajte se in izkoristite brezplačno svetovanje.