Na tem področju imamo bogate izkušnje in usposobljenost osebja zagotovo prekaša varovanje, kot ste ga poznali do sedaj!

Lahko trdimo, da smo v Sloveniji vodilno podjetje na področju kakovosti in učinkovitosti varovanja trgovin!!!

Naloge varnostnika v trgovini:

 • upravlja s sistemom tehničnega varovanja proti kraji (videonadzor, detektorji…)
 • po predpisanih postopkih preprečuje iznos neplačanega blaga iz trgovine
 • informira in usmerja kupce
 • nadzoruje delo zaposlenih in kupce, ter s tem preprečuje kraje
 • preprečuje goljufije in poškodbe prodajnih izdelkov
 • nadzoruje prevzemanje in odpremo blaga v skladišču
 • v dogovoru z naročnikom o načinu, lahko nadzoruje gibanje zaposlenih med delovnim časom
 • na željo naročnika upravlja tudi z drugimi sistemi tehničnega varovanja
 • druge storitve varovanja v sodelovanju z naročnikom
 • sodelujemo z zakonsko priznano detektivsko agencijo: naše delo, opravljamo strokovno, vestno, zakonito, humano, načrtno, ekonomično, temeljito, vztrajno, objektivno, diskretno in etično. Licenca nas kot posebno pooblastilo s strani države pooblašča, da lahko iščemo, zbiramo, pridobivamo, preučujemo, opazujemo, spremljamo in ocenjujemo dejstva in dokaze za odkritje dejanskega stanja nekega dogodka
 • pri delu smo zavezani k molčečnosti. Informacije, ki jih pridobimo za stranko, so zavarovane kot poslovna skrivnost oziroma tajnost. Predno se odločite za nas, vam bomo brezplačno svetovali
 • imamo nacionalno poklicno kvalifikacijo varnostni manager. Opravljen imamo strokovni izpit iz upravnega postopka (ZUP). Opravili smo tudi izpit o varnem rokovanju z orožjem in nosimo orožje v skladu z Zakonom o orožju.

Učinek preventivnega ravnanja, predvsem pa varovanja v trgovini, lahko ugotovimo šele po inventurah. Samo število prijetih ni merilo uspešnosti varovanja. Varovanje mora biti zastavljeno tako, da tatvin oz. kraj niti ne dopušča, temveč odganja tatove s smiselno postavljenim tehničnim delom varovanja( namestitev varoval, anten, detektorjev…) in dopolnitev z fizično prisotnostjo varnostnega osebja. Poslanstvo varnostne službe se potrjuje predvsem v času, ko trgovci pregledujejo ugodne bilančne številke, poslanstvo varnostnika v trgovini pa v njegovem doslednem izvajanju danih nalog in prijaznem, profesionalnem odnosu do kupcev, ter zaposlenih v trgovini.