Za vodenje, nadzor intervencijskih skupin in za spremljanje stanja na objektih, ter sprejemanje alarmnih signalov z objektov, ki jih tehnično varujemo, skrbi stalni varnostno nadzorni center (v nadaljevanju VNC), ki deluje neprekinjeno 24 ur dnevno. Uspešno sodelujemo s podjetjem, ki ima enega najmodernejših VNC-jev v Sloveniji, Prosignal d.o.o..

STORITVE VNC

Sprejem alarmnih in video signalov, obveščanje naročnika in intervencijskih skupin, analize dogodkov na varovanih objektih itd. Lahko sprejemamo tudi različne druge signale – na primer zaznavanje temperaturnih padcev v hladilnicah pod dovoljeno mejo, izpust plina, socialne alarme in podobno.

INTERVENCIJSKO VAROVANJE

Zajema:

  • vsakodnevni neprekinjen 24-urni sprejem signala alarma na VNC;
  • stalno pripravljenost in takojšnje posredovanje intervencijskih skupin ob sprožitvi alarma;
  • neprekinjeno 24 ur dnevno računalniško spremljanje stanja na varovanih objektih;
  • izdelavo varnostnih poročil in ugotovitev;
  • stalna skrb za varnost objekta in ugodno varnostno situacijo na objektu;
  • usposobitev oseb, ki bodo upravljale z alarmnim sistemom

Intervencijske skupine so profesionalne in usposobljene za hitro intervencijo in urejanje varnostne situacije na objektu, kjer je sprožen alarmni signal in je potrebna intervencija. Varnostniki–interventi, ki posredujejo v intervencijah, so trenirani za posebne krizne situacije, saj je vodilni kader v podjetju posvetil posebno pozornost kvalitetnemu usposabljanju, katerega izvaja na podlagi večletnih izkušenj. Prav tako izvajajo preventivno obhodno-nadzorno dejavnost na objektu, kjer ugotovimo, da bi bila smiselna večja prisotnost varnostnikov. Varnostniki so usposobljeni tudi za gašenje požarov, naša operativna vozila pa so opremljena s kompletom za gašenje.

Usposobljeno osebje poskrbi, da se vsak dogodek – izredno stanje prejeto v našem Varnostno nadzornem centru preveri na vašem objektu. Mi smo tisti, ki skrbimo za vaše premoženje z vso potrebno skrbnostjo dobrega gospodarja. Razpolagamo s sodobno opremljenimi in ekološko zelo dovršenimi intervencijskimi vozili (v naši floti je več namenskih predelanih vozil s posebno opremo), kar pripomore k odličnim rezultatom naše obhodne in intervencijske službe. Več kot 20 letne izkušnje in trdo delo nas vodita v prihodnost.

Za cenjene stranke zagotavljamo hiter odzivni čas oz. hitro intervencijo na objektu!!!