Za vodenje, nadzor intervencijskih skupin in za spremljanje stanja na objektih, ter sprejemanje alarmnih signalov z objektov, ki jih tehnično varujemo, skrbi stalni varnostno nadzorni center (v nadaljevanju VNC), ki deluje neprekinjeno 24 ur dnevno.

STORITVE VNC

Sprejem alarmnih in video signalov, obveščanje naročnika in intervencijskuh skupin, analize dogodkov na varovanih objektih itd. Lahko sprejemamo tudi različne druge signale – na primer zaznavanje temperaturnih padcev v hladilnicah pod dovoljeno mejo, izpust plina, socialne alarme in podobno.

INTERVENCIJSKO VAROVANJE

Zajema:

  • vsakodnevni neprekinjen 24-urni sprejem signala alarma na VNC – Prosignal
  • stalno pripravljenost in takojšnje posredovanje intervencijskih skupin ob sprožitvi alarma
  • neprekinjeno 24 ur dnevno računalniško spremljanje stanja na varovanih objektih
  • izdelavo varnostnih poročil in ugotovitev
  • stalna skrb za varnost objekta in ugodno varnostno situacijo na objektu
  • usposobitev oseb, ki bodo upravljale z alarmnim sistemom

Intervencijske skupine so profesionalne in usposobljene za hitro intervencijo in urejanje varnostne situacije na objektu, kjer je sprožen alarmni signal in je potrebna intervencija. Varnostniki–interventi, ki posredujejo v intervencijah, so trenirani za posebne krizne situacije, saj je vodilni kader v podjetju posvetil posebno pozornost kvalitetnemu usposabljanju, katerega izvaja na podlagi večletnih izkušenj. Prav tako izvajajo preventivno obhodno-nadzorno dejavnost na objektu, kjer ugotovimo, da bi bila smiselna večja prisotnost varnostnikov. Varnostniki so usposobljeni tudi za gašenje požarov, naša operativna vozila pa so opremljena s kompletom za gašenje.

Za cenjene stranke zagotavljamo hiter odzivni čas oz. hitro intervencijo na objektu!!!