STORITVE2021-02-23T10:29:35+02:00

STORITVE

Zasebno varnostna služba deluje preventivno in ima predvsem nalogo odkrivati in opozarjati, da se odpravijo vsi vzroki, pogoji in okoliščine, zaradi katerih lahko pride do poškodovanja, uničenja ali protipravnega odtujevanja varovanega premoženja.

Varnostniki so dolžni v skladu z ukrepi in dolžnostmi iz 45. člena Zakona o zasebnem varovanju (pravilnik o ukrepih zasebnega varnostnika; Uradni list RS, št. 75/04) takoj neposredno ukrepati, da se zagotovi varnost oseb in varovanje premoženja uporabnika na varovanem območju.

STORITVE

Zasebno varnostna služba deluje preventivno in ima predvsem nalogo odkrivati in opozarjati, da se odpravijo vsi vzroki, pogoji in okoliščine, zaradi katerih lahko pride do poškodovanja, uničenja ali protipravnega odtujevanja varovanega premoženja.

Varnostniki so dolžni v skladu z ukrepi in dolžnostmi iz 45. člena Zakona o zasebnem varovanju (pravilnik o ukrepih zasebnega varnostnika; Uradni list RS, št. 75/04) takoj neposredno ukrepati, da se zagotovi varnost oseb in varovanje premoženja uporabnika na varovanem območju.

BREZPLAČNA TELEFONSKA ŠTEVILKA

ELEKTRONSKA POŠTA

GSM TELEFONSKA ŠTEVILKA

BREZPLAČNA TELEFONSKA ŠTEVILKA

ELEKTRONSKA POŠTA

GSM TELEFONSKA ŠTEVILKA