Fizično obhodno varovanje lokacije pred poškodovanjem, uničenjem, tatvino in drugimi oblikami škodljivega delovanja zajema varnostne obhode, kjer varnostnik ugotavlja predvsem:

  • prisotnost sumljivih oseb na varovanem območju ali v neposredni bližini
  • prisotnost sumljivih ali zapuščenih predmetov
  • stanje ograje in vseh možnih dostopov v varovano območje in objekte
  • stanje zunanje razsvetljave, zunaj parkiranih vozil
  • stanje na varnostno pomembnih točkah (vhodi, dostopi, območje, vozila, …)
  • druge okoliščine iz katerih je mogoče sklepati, da je objekt ali varnostna situacija ogrožena ali da bo ogrožena
VAROVANJE-PREMOŽENJA-Z-VARNOSTNIMI-OBHODI